Zugtrupp

Zugführer Mathias Gretzinger Zugführer Telefon:work0172 7363501 E-Mail:

Bergung

Gruppenführer Phillip Rechtsteiner Gruppenführer Bergung E-Mail:

FG N

Gruppenführer Tobias Schillhofer Gruppenführer FG Notversorgung E-Mail:

FG E

Gruppenführer Christian Bühler Gruppenführer FG Elektroversorgung E-Mail:

FG Log

Führer Oliver Guter Zugführer Logistik E-Mail: